Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Geen stikstof uit de natuur, maar kalk erin!

Niet een overdaad aan stikstof, maar een gebrek aan kalk nekt onze natuur. Om weer leven in de bodem te krijgen, is er maar één oplossing: bekalken!


Wim Scholten heeft thuis een akkerbouwbedrijf, is rayonvertegenwoordiger van Eurofins en bestuurslid van de Vereniging Drentse Boermarken. Wim is ervan overtuigd dat de natuur zelf en niet de landbouw de voornaamste bedreiging voor de natuur vormt. Volgens Wim is de bodem in de natuur zo zuur, dat zelfs heide er dood op gaat. 

Het allerbelangrijkste is een goede bodem. Want zonder een gezonde bodem, geen biodiversiteit. Na het rooien van de laatste suikerbieten kwamen er direct heel veel meeuwen achter de rooimachine hun kostje wormen bij elkaar scharrelen. Veel wormen betekent een rijk bodemleven. 

Graag zou Wim samen met een boswachter van Staatsbosbeheer de bodem in natuurterreinen willen analyseren hoeveel wormen daar leven en hoe het met het bodemleven gesteld is.