Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Bestuur

Bestuur

Vereniging Drentse Boermarken

Johan MoesVoorzitter/ Kring Westhoek

Johan Moes geboren en getogen in Wapse,  getrouwd en vader van drie dochters. Na 25 jaar melkveehouder en campingeigenaar te zijn geweest enkele jaren geleden besloten ons helemaal op de camping te gaan richten wat ons goed bevalt en veel genoegen geeft. Bestuurlijk op veel vlakken actief van Dorpsfeest tot statenlid voor de provincie Drenthe. Heb Albert Lanting mogen opvolgen als voorzitter van de Drentse Boermarken. Mooi om samen met alle boermarken in Drenthe en mijn mede bestuursleden te mogen werken aan het instituut wat de Boermarken zijn vanaf de middeleeuwen tot op de dag vandaag. Drenthe is gevormd door Boermarken en daar zijn we trots op en dat moeten we meer gaan uitdragen, en daar wil ik graag aan meewerken.

Jan van der Struiksecretaris-penningmeester

Jan is vanaf 1979 secretaris-penningmeester geweest; eerst van de vergaderingen van de gezamenlijke Boermarken in Drenthe, georganiseerd door het Drents Landbouwgenootschap en ook  na oprichting van de Vereniging Drentse Boermarken op 13 februari 1991. Jan is 25 oktober 2022 82 jaar geworden en is van mening dat het na 43 jaar tijd wordt voor  vervanging. Besloten is om de functie van Jan in 3 functies op te splitsen:

  • secretaris
  • penningmeester
  • PR en Communicatie
Evert DusselKring Noordenveld
Roland Brinkkring Middenveld
Wim ScholtenKring Zuidenveld
Jan UbelsKring Oostermoer
Sander Habingsecretaris

Sander Habing uit Oosterhesselen (32 jaar) j is opgegroeid op het agrarisch bedrijf van zijn ouders. Hij was van 2014 tot 2018 provinciaal bestuurder van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt ( DAJK).  Sander is werkzaam in het waterbeheer bij WDODelta. Sander is door de Algemene Vergadering van 25 november 2021 benoemd tot bestuurslid van de VDB en is in het afgelopen jaar ingewerkt door Jan van der Struik.
Het bestuur stelt voor de heer Sander Habing te benoemen tot secretaris van de Vereniging Drentse Boermarken.

Geke Entingpenningmeester

Geke Enting (36 jaar) heeft samen met Ron 2 kinderen ( 6 en 4 jaar), woont en werkt op een melkveebedrijf in Zwiggelte. Naast het gezin en werkzaamheden op het bedrijf werkt Geke 3 dagen in de week als adviseur bij Countus Accountants en adviseurs. In de periode 2010-2015 is Geke provinciaal bestuurder van het DAJK geweest en heeft ze het programma voor jonge bestuurders van LTO Noord gevolgd in 2015/2016. Momenteel schrijft Geke, samen met een aantal collega landbouwers, de wekelijkse column in de Midden-Drenthe Krant. Het bestuur stelt voor Geke Enting te benoemen tot bestuurslid en penningmeester van de Vereniging Drentse Boermarken

Wija KoersAdviseur

Het bestuur van de VDB heeft in de bestuursvergadering van 21 oktober 2021  besloten Wija Koers uit Hoogersmilde te benoemen tot adviseur van de VDB. Zij neemt de taak op zich om de PR en Communicatie te verzorgen voor de VDB. Wija Koers (60 jaar) is geboren en opgegroeid in Drenthe en verknocht aan deze schitterende provincie. Wija is sinds 1993 eigenaar van het bureau Wija Digital Marketing in Hoogersmilde, waar ze verantwoordelijk is voor E-strategie en implementatie. Wija en haar team houden zich iedere dag bezig met websites, webshops, zoekmachinemarketing, online advertising en social media voor diverse opdrachtgevers in Noordoost en Midden Nederland en Noord-Holland. Wija doet waar ze energie van krijgt en haar grote hoeveelheid kennis en energie zet ze graag in voor de Vereniging Drentse Boermarken.

Dr. J.N.H.ElerieAdviseur

Het bestuur van de VDB heeft in de bestuursvergadering van 21 oktober 2021  besloten Wija Koers uit Hoogersmilde te benoemen tot adviseur van de VDB. Zij neemt de taak op zich om de PR en Communicatie te verzorgen voor de VDB. Wija Koers (60 jaar) is geboren en opgegroeid in Drenthe en verknocht aan deze schitterende provincie. Wija is sinds 1993 eigenaar van het bureau Wija Digital Marketing in Hoogersmilde, waar ze verantwoordelijk is voor E-strategie en implementatie. Wija en haar team houden zich iedere dag bezig met websites, webshops, zoekmachinemarketing, online advertising en social media voor diverse opdrachtgevers in Noordoost en Midden Nederland en Noord-Holland. Wija doet waar ze energie van krijgt en haar grote hoeveelheid kennis en energie zet ze graag in voor de Vereniging Drentse Boermarken.

Ron WijkmanAdviseur
Albert LantingErelid

Albert heeft zich 16 jaar enthousiast ingezet voor de 88 leden Boermarken. Deze inzet is door de leden beloond met het erelidmaatschap van de Vereniging Drentse Boermarken. 


Onze organisatie onderhoudt ook nauwe contacten met Agrarische Natuur Drenthe, de rechtsopvolger van ANV Drenthe en het Drents Collectief. Onze adviseur Wijkman is ook hun adviseur m.b.t. dit werkingsgebied.    


Begunstiger

Gemeente Aa en Hunze

De Vereniging Drentse Boermarken kent begunstigers. Wilt u ook begunstiger worden  voor € 100,- per jaar, meld het ons en wij vermelden uw naam op deze pagina. 
Wilt u ons anders steunen, neem dan contact met ons op. 

De Vereniging Drentse Boermarken is partner van:

vereniging Drentse boermarken