Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Markigheden


Welkom op de website van de Vereniging Drentse Boermarken. U bevindt zich nu op de pagina Markigheden. Op deze pagina delen wij nieuws, wetenswaardigheden en andere informatie met u. Heeft u tips of opmerkingen over deze pagina / website? Neem dan contact op met ons via de gegevens die u vindt aan de linkerkant van deze pagina. 


Volmachten Boermarken: logo


Klik hier
 


Voor belangrijke informatie over b.v. bijeenkomsten, faunaloket Drenthe, subsidieregelingen, adviezen enz.

 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Drentse_boermarken_logo_Nationale_Inventaris_-_kopie

De Drentse Boermarken zijn eind 2016 door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.Een waardering voor deze in de middeleeuwen ontstane en nog steeds zeer actieve organisatie op het Drentse Platteland.

Lees meer...
 
De Drentse Boermarken op lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Drentse Boermarken zijn definitief opgenomen op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Donderdag 24 november 2016 werd daarvoor het certificaat getekend, tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Drentse Boermarken.

Lees meer...
 
UBO registratie niet voor Boermarken

de laatste tijd krijgen wij veel vragen of Boermarken zich ook moeten laten registreren voor de UBO.

BOERMARKEN HOEVEN ZICH NIET TE LATEN REGISTREREN VOOR DE UBO!!!!!

Uit bijgaand stuk van de KvK blijkt dit overduidelijk.

Voor alle duidelijkheid: Boermarken zijn geen verenigingen. een vereniging heeft leden, een Boermarke heeft geen leden.

Een lidmaatschap bij een vereniging eindigt bij de dood van het lid, bij een Boermarke gaan de rechten in de Boermarke over.

Onze Vereniging Drentse Boermarken is wel registratie plichtig, hetgeen ook is geschied.

Klik op onderstaande link voor de KvK informatie:

https://www.kvk.nl/download/KVK_Factsheet_UBO_tcm109-496234.pdf

 

Jan van der Struik, secretaris VDB

 

 

 
Albert Lanting uit Hooghalen, erelid Drentse Boermarken

Na een periode van 16 jaar heeft Albert Lanting de voorzittershamer van de Vereniging Drentse Boermarken ( VDB) overgedragen aan Johan Moes uit Wapse. Albert heeft zich enthousiast ingezet voor de 88 leden Boermarken. Deze inzet is door de leden beloond met het erelidmaatschap van de VDB. Een door secretaris Jan van der Struik uit Rolde opgezette mail/brief/telefoon- actie resulteerde in een accoord van alle 88 leden. Deze grote waardering van de leden voor Albert kreeg bij hem extra diepgang omdat hij vanwege gezondheidsproblemen zijn functie moest neerleggen. Diezelfde 88 leden ondersteunden tevens het bestuursvoorstel om Johan Moes uit Wapse unaniem te kiezen als de nieuwe voorzitter. Een mijlpaal voor beide mannen.

Albert_Lanting__R_ontvangt_Glas_in_lood_raam_van_Johan_Moes__L_17-12-_2021_
De nieuwe voorzitter van de VDB, Johan Moes uit Wapse ( links op de foto) feliciteert scheidend voorzitter Albert Lanting ( rechts op de foto) met zijn benoeming tot erelid van de VDB en biedt hem een glas in lood raampje aan.

 

Deze acties hadden zich normaliter afgespeeld op de Algemene Vergadering van de VDB op donderdagavond 25 november 2021 te Rolde, maar vanwege de corona-maatregelen kon deze vergadering geen doorgang vinden. Vandaar dat een mail/brief/telefoon-actie op touw werd gezet met diverse bestuursvoorstellen.

Lees meer...
 
Nieuwsbrief Boermarke Zeijen April 2021

 

Nieuwsbrief_Zeijen

Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

 
FORMULIEREN JACHT

Alle formulieren m.b.t. de jacht treft u aan op onderstaande link van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:

 

https://www.jagersvereniging.nl/downloads/alle-formulieren/

 


 
Markegrenzen

Markegrenzen

Markegrenzen:
Op het Noordscheveld  ten Noorden van Zeijen staat deze  “Olde Witte”  berkenboom op de grens van de Boermarken van Zeijen, Donderen en Peest.
Dit was tevens de ontmoetingsplaats van de schaapsherders.

 

 
Geen ruimte voor wolven in Drenthe

Uit het Dagblad van het Noorden van 8 juli 2020:

Klik op onderstaande link:

Geen ruimte voor wolven in Drenthe door Johan Moes

Bron: DvhN.

 
Algemene Vergadering VDB 28 november 2019

Actiedreiging agrarische sector nog niet voorbij 

Drentse Boermarken tegen grote zonneparken

De Vereniging Drentse Boermarken is faliekant tegen grote zonneparken en windmolens in Drenthe. Dat werd duidelijk tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging in Rolde. Voorzitter Albert Lanting noemt wat er nu gaande is in de provincie “een verrommeling van het landschap.” Hij is voorstander van de aanleg van zonnepanelen op daken van boerderijen en schuren. “Zelfs natuur- en milieuorganisaties omarmen de zonneparken nu”, aldus Lanting. “Ze lijken omgekocht door de zonneparklobby, die grond af zal staan voor paddenpoelen, bijenhotels, nestplaatsen en klein wild en kruidenstroken.”

 

Albert_Lanting_2019_nov

(Foto: Voorzitter Albert Lanting)

Volgens Lanting verwacht de brancheorganisatie, Holland Solar, dat het aantal zonneparken nog tien tot vijftien maal zo groot zal worden. “Maak je borst maar nat”, waarschuwde Lanting.

Lees meer...
 
Politici: Koester onze boeren!!!

Het bestuur van de Vereniging Drentse Boermarken staat achter de protest acties van de boeren in oktober 2019. Zij spreekt de wens uit dat de acties vreedzaam zullen verlopen en dat politici nu eens daadwerkelijk boeren en hun gezinnen zullen steunen in hun bedrijfsvoering en een eind maken aan de huidige onevenredige harde maatregelen.

Lees meer...
 
Plattelandspartijen boos over terugplaatsen verwilderde katten

Provincie Drenthe blijft bij haar ontheffing om behandelde verwilderde katten terug te plaatsen in het buitengebied. De bezwaren van zeven Drentse belangenorganisaties met hun wortels in het landelijk gebied, zijn niet ontvankelijk verklaard. 


De organisaties zeggen teleurgesteld te zijn en zich niet serieus genomen te voelen. Voorzitter Albert Lanting van de Drentse Boermarken wijst er op dat zijn achterban onder meer via agrarisch natuurbeheer veel tijd en energie steekt in de bescherming van vogels en andere fauna.

Lees meer...
 
Markestenen cultureel erfgoed

Reeds in de 13 eeuw werden de gemeenschappelijke gronden van de marken gemarkeerd door natuurlijke afscheidingen als sloten, weggetjes, maar ook door palen en grote veldkeien.

 

 PHOTO-2019-02-11-16-04-18

 

Na het vormen van de gemeenten in de Franse tijd verloren vele grensmarkeringen, die geen gemeentegrens waren, hun functie, maar ook behielden hier en daar de markegrenzen wel hun functie.

Lees meer...
 
Kringvergaderingen 2019

Kringvergaderingen VDB  2019  - aanvangstijd 20.00 uur

Do. 31 januari  2019 -  Middenveld    - ’t Haolerhoes Stengelinstraat 18 Hooghalen

Do.   7 februari 2019-  Zuidenveld     -  Zaal Wielens  Dorpsstraat 19 Noord- Sleen

Do. 14 februari 2019 - Westhoek       -  Dorpshuis Wapse Haarsmastraat 2 Wapse

Do. 21 februari 2019 - Oostermoer    - Jimms  Stationsweg 2 Gieten

Do. 28 februari 2019 - Noordenveld   - café Hingstman  Hoofdstraat 18 Zeijen

 

Aan de orde komen:

  • Actuele zaken
  • Nieuwe aanpak VDB n.a.v. suggesties Wija Koers op de Algemene Vergadering. Boermarken en Landbouw in Drenthe zijn erg belangrijk. Van belang is dat goede werk ook bekend te maken bij het grote publiek. Dat kan op diverse manieren. Ook moeten we volgens ons bestuur de social media, zoals Wija Koers dat op onze Algemene Vergadering heeft verwoord, ook gebruiken. Wij willen dit idee met een kleine werkgroep, 1 persoon per kring plus 2 uit ons bestuur, verder uitwerken. Een goede PR is voor de toekomst van essentieel belang.
  • Punten ingebracht door de Boermarken

Volmachten van de Boermarken worden van harte uitgenodigd!

 
Interprovenciaal Wolvenplan

 

Klik hier voor het interprovenciaal wolvenplan

 

 
Uitzetten verwilderde katten

Verbijstering over besluiten Gedeputeerde Staten van Drenthe

Eind 2018 hebben  de Vereniging van Drentse Boermarken alsmede 7 andere organisaties ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten van Drenthe, om op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming, een ontheffing te verlenen voor het uitzetten van verwilderde katten op het grondgebied van de provincie Drenthe. Een maatregel die in de provincies Groningen, Friesland en Utrecht taboe is.
Op 5 september 2018 en op 31 oktober 2018 heeft de Vereniging Drentse Boermarken een bezwaarschrift en een aanvullend bezwaarschrift ingediend. GS heeft alle ingediende bezwaren van de totaal 8 organisaties ter advisering voorgelegd aan een commissie rechtsbescherming. Deze commissie heeft aan GS geadviseerd om alle ingediende bezwaren niet ontvankelijk te verklaren. Bovendien werd hieraan toegevoegd dat de Vereniging Drentse Boermarken geen belanghebbende is.
Dit advies is blijkens een brief van 10 januari 2019  helaas door Gedeputeerde Staten overgenomen. Onbegrijpelijk! Ook het feit dat GS het advies heeft overgenomen om onze Vereniging als niet belanghebbende te kwalificeren, heeft bij ons kwaad bloed gezet. Onze Vereniging, 27 jaar actief op het platteland in de provincie Drenthe, nauw samenwerkend met o.a. met de provincie Drenthe, betrokken bij een werkgebied van plm. 200.000 hectare, wordt als niet belanghebbende weggezet. Hoe absurd wil je het hebben. Is dit nu de overheid die dicht bij de burger wil staan? De bezwaarschriften van onze Vereniging en de antwoorden van GS kunt u hieronder lezen...

Jan van der Struik, secretaris

Lees meer...
 
Albert Lanting: Heksenjacht tegen alles wat landbouw is

Voorzitter Albert Lanting van de Vereniging Drentse Boermarken is donderdagvond fel van leer getrokken tegen de TBO’s, de terrein beherende organisaties. Dat gebeurde tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging, in Rolde. Daar liet Lanting weten zich flink te ergeren aan de TBO’s, die zich volgens hem steeds meer gaan gedragen als beheerders van het platteland, door te willen bepalen hoe het platteland ingericht moet worden en welke landbouw er mag zijn.

Lanting_Albert02

 

“Er lijkt”, aldus Lanting, “haast sprake van een heksenjacht tegen alles wat landbouw en veehouderij is.”

Lees meer...
 
Leerlingen in Aa en Hunze maken kennis met Boermarken

Vorig jaar op  donderdag 11 en 18 mei 2017 hebben de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Eext en Eexterveen meegedaan met het “levend boermarkespel”. Een interactief spel waarbij leerlingen op actieve wijze kennis maken met het cultureel erfgoed in hun omgeving.In dit geval maken de kinderen nader kennis met de betekenis van de Boermarke. Een organisatie die sinds de middeleeuwen bestaat en die in Drenthe nog volop actief is. In Drenthe bestaan nog 87 Boermarken.  De leerlingen komen bijeen in  Museum de Kluis te Eext . Hier krijgen ze een leuke korte animatie film te zien over de Boermarken met boer Mark in de hoofdrol. Door de Boermarke wordt vervolgens informatie gegeven over de Boermarke en over de opdrachten die ze gaan doen  in het dorp Eext. De directie van het Museum de Kluis en een 10 tal vrijwilligers van de Boermarke Eext bezorgen de kinderen een hele leuke morgen. Leuk maar ook leerzaam. Het jaar 2017 was een pilot jaar. 


Gezien de positieve reacties van leerlingen, docenten en ouders is besloten dit project in 2018 een vervolg te geven.

Lees meer...
 
Ringmus welkom bij Boermarke

Zaterdag 10 maart 2018 organiseerde de Boermarke Oosteinde van Norg haar traditionele snoeidag.Ca. 25 vrijwilligers staken de helpende hand uit deze dag. Speciaal item op deze dag was het ophangen van 65 nestkastjes op en rond de es aan de zuidkant van Norg.
In het kader van de bescherming van Akker en Weidevogels hadden de Boermarken Oost – en Westeind van Norg en de Wilbeheer Eenheid “de Lebbestaok” subsidie ontvangen van Agrarische Natuur Drenthe voor de bescherming van Akkervogels en in dit geval speciaal voor de ringmus. Voor de ontvangen subsidie heeft men bij de zorgboerderij van Promens Care in Peest nestkastjes laten maken die dus zaterdag zijn opgehangen.
Waarom op en rond de es aan de zuidkant van Norg, omdat hier door enkele agrariërs al een aantal jaren akkers worden ingezaaid met graan die niet geoogst mogen worden en met name deze akkers vormen in de wintermaanden een rijk gevulde dis voor deze akkervogels. Ook de afgelopen koude weken kon men hier duizenden akkervogels waarnemen. Nu maar hopen dat er dit voorjaar gebruik zal worden gemaakt door deze vogels van de aangeboden woonruimte. Zaterdag de 17e maart was men weer in touw, nu werden er eendenkooien geplaatst.

Ringmus

 
Advies: Faunaschade melden

Grondbezitters en eigenaren van gewassen moeten schade aan die gewassen, veroorzaakt door dieren, zoveel mogelijk melden bij de provincie Drenthe. Dat was de boodschap die werd verkondigd tijdens drie voorlichtingsbijeenkomsten over faunaschade, faunabeheer en faunabeleid.

Lees meer...