Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Markigheden

Symposium: Markestenen terug op de plek

Op vrijdag 28 oktober 2022 vindt in “Partycentrum De Zwerfkei” in Gees een symposium over Markestenen plaats.

Dit symposium is onderdeel van een groter project om Markestenen weer een plek te geven waar ze ooit verdwenen zijn. De organisatie is in handen van de Vereniging Drentse Boermarken (die 88 nog bestaande Boermarken vertegenwoordigt) en de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed.

Een commissie met vertegenwoordigers van beide organisaties, aangevuld met Egbert Meijers en Michel Gerding, begeleidt en organiseert dit project. Er is veel belangstelling bij bestaande Boermarken voor dit project. De aftrap én de plaatsing van de eerste steen vindt plaats in Gees. De Boermarken Gees en Zwinderen verlenen daarbij medewerking.

Het symposium verschaft veelzijdige informatie over Markestenen. Niet alleen in Drenthe, maar ook uit het aangrenzende Niedersachsen en Twente komen sprekers daarover verhalen. Er is historisch onderzoek verricht en daarvan worden aspecten belicht, bijvoorbeeld over grensconflicten en verplaatsing van stenen. Ook is er een muzikaal intermezzo en wordt een beeld geschetst van het vervolg: het uitrollen van het project over heel Drenthe. Tussen de bedrijven door is er tijd voor uitwisseling van informatie. Bij dit project vragen we medewerking  van overheden, terreinbeheerders, Boermarken en individuele boeren. Maar ook van historische verenigingen. We gaan daarom uit van een brede belangstelling. Het symposium start om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. De onthulling van de markesteen is gepland op 14.30 uur. De toegang tot het symposium is gratis, inclusief lunch.

Tijdige opgave is gewenst: info@boermarken.nl.