Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Publicaties verband houdende met Boermarken
Standbeeld-Hoornblazer

Boermarken in Drenthe  |  Jan van der Struik
Uniek in Nederland, uniek in Europa 

Publicatie : De kloetschup
Uitgave : september 2019


Klik hier voor de volledige publicatie

 

waardeel

Waardeel…………. Speciale editie over Drentse Marken

Een uitgave van de Drentse Historische Vereniging met bijdragen van: M.A.W. Gerding, F. Sieders, E.S. de Vries-Heijboer en J. van der Struik.
Nr. 4-2016.

Klik hier voor de bijdrage van Jan van der Struik: "Volmachten vol verhalen"

Vormgeving: Mark van Houten ; Druk: Drukkerij van Gorcum
Website: www.drentsehistorischevereniging.nl

beleidsvisieboermarkecorr-1

Toekomst Drentse Boermarken…………. Een nieuwe weg

Het eerste exemplaar is aangeboden op 8 april 2011 in een speciale bijeenkomst te Rolde aan de Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar.

Vormgeving Erik Heythekker Grafiplan Geeuwenbrug. Drukkerij Van Gorcum, Assen 

385groot

Van Jeruzalem tot Ezelakker, veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Samenstelling Hans Elerie en Theo Spek.

Drukkerij Giethoorn ten Brink, Meppel 2010

 

De Boermarke van Eext tot 2000
uitgave maart 2000- Eindredactie H.J.Homan
Een nieuw boek over de Boermarke van Eext en enkele gebeurtenissen in Eext

  Dorp in Drenthe, door Jo Boer
Veranderingen in de mens en samenleving in de oude gemeente Zweeloo gedurende de periode 1930-1970. Betekenis van de Boermarke. Meppel 1975
  The Deeply Rooted, door de Amerikaanse Professoren John en Dorothy Keur.“Een studie van een Drentse Gemeenschap in Nederland”
Beschrijving over hun verblijf in Anderen en de betekenis van de Boermarke in de gemeenschap.Van Gorcum, Assen 1955
  Drentécole, Accent op verbetering van de leefomgeving in Drentse Dorpen. Uitgave van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe- 1996