Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Bestuur

Vereniging Drentse Boermarken

Joh. Moes, Wapse boerhoorn
voorzitter

J. van der Struik, Rolde
secretaris-penningmeester

E. Dussel, Peest
kring Noordenveld

R. Brink, Zwiggelte
kring Middenveld

W. Scholten, Sleen
kring Zuidenveld

J. Ubels, Anderen
kring Oostermoer

Joh. Moes, Wapse
kring Westhoek

S. Habing, Oosterhesselen

Ereleden

A. Lanting, Hooghalen

 

Adviseurs

Dr. J.N.H.Elerie, Anloo

R. Wijkman, Havelte

W. Koers, Hoogersmilde

Onze organisatie onderhoudt ook nauwe contacten met Agrarische Natuur Drenthe, de rechtsopvolger van ANV Drenthe en het Drents Collectief. Onze adviseur Wijkman is ook hun adviseur m.b.t. dit werkingsgebied.                                                                       

 

Begunstiger

Gemeente Aa en Hunze

De Vereniging Drentse Boermarken kent begunstigers.
Wilt u ook begunstiger worden  voor € 100,- per jaar,
meld het ons en wij vermelden uw naam op deze pagina.
Wilt u ons anders steunen, zeg het ons en wij nemen contact met u op.

De VDB is partner van het Geopark de Hondsrug.

UNESCO Geopark de Hondsrug
R. Brink  Zwiggelte