Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Organisatie

OprichtingBoermarkeweg

De Vereniging  Drentse Boermarken (VDB) is opgericht op 13 februari 1991. Hierdoor konden de op zich zelfstandige Boermarken, rechtspersonen, als eenheid naar buiten treden. De VDB telt nu 88 leden Boermarken.

Vijf Kringen

De VDB is georganiseerd in vijf kringen, hiervoor zijn de begrenzingen gekozen van de vijf voormalige Dingspilgebieden in Drenthe te weten: Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek. Deze kringen leveren ook elk een bestuurslid voor de vereniging. Daarnaast kent het bestuur een voorzitter, een secretaris-penningmeester en adviseurs.

Doel

Het doel van de VDB is het behartigen van de belangen van de Boermarken in de ruimste zin van het woord.

Initiatief van het DLG

Vóór de oprichting van de Vereniging Drentse Boermarken had het voormalige Drents Landbouwgenootschap (DLG) op 11 juni 1979  al het initiatief genomen alle Boermarken in Drenthe bij elkaar te roepen. Initiatiefnemers waren de DLG functionarissen Jan Hingstman uit Amen en Jan van der Struik uit Rolde. Als ontmoetingsplaats werd Rolde gekozen, de plaats immers die in het verleden lange tijd heeft gefungeerd als centrum voor de burgerlijke- en ook de kerkelijke rechtspraak. De eerste bijeenkomst was een groot succes. Er waren 75 Boermarken aanwezig.

Interessante bijeenkomsten

De Vereniging Drentse Boermarken houdt elk jaar op de laatste donderdag van november haar Algemene Vergadering in Rolde. De belangstelling is altijd bijzonder groot. Het bestuur slaagt er steeds weer in een interessant programma samen te stellen en boeiende sprekers te vinden die onderwerpen belichten die nauw verband houden met de Boermarken en het platteland.

Op de bres

Vanaf 1979 komen de Boermarken in Drenthe in Rolde bijeen. Eerst zonder verenigingsstructuur en vanaf 1991 als Vereniging Drentse Boermarken(VDB).

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot 1 november
De volgende personen waren/zijn voorzitter, secretaris:

Voorzitter     Secretaris    
Jan Hingstman  Amen 1979-1988  Jan van der Struik Rolde  1979-heden 
Jans Veen Rolde 1988-1993       
Freek Mulder Dwingeloo 1993-2005       
Albert Lanting Hooghalen 2005-2021       
Johan Moes  Wapse  2021- heden