Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Markigheden


Welkom op de website van de Vereniging Drentse Boermarken. U bevindt zich nu op de pagina Markigheden. Op deze pagina delen wij nieuws, wetenswaardigheden en andere informatie met u. Heeft u tips of opmerkingen over deze pagina / website? Neem dan contact op met ons via de gegevens die u vindt aan de linkerkant van deze pagina. 


Volmachten Boermarken: logo


Klik hier
 


Voor belangrijke informatie over b.v. bijeenkomsten, faunaloket Drenthe, subsidieregelingen, adviezen enz.

 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Drentse_boermarken_logo_Nationale_Inventaris_-_kopie

De Drentse Boermarken zijn eind 2016 door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.Een waardering voor deze in de middeleeuwen ontstane en nog steeds zeer actieve organisatie op het Drentse Platteland.

Lees meer...
 
De Drentse Boermarken op lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Drentse Boermarken zijn definitief opgenomen op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Donderdag 24 november 2016 werd daarvoor het certificaat getekend, tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Drentse Boermarken.

Lees meer...
 
Albert Lanting: Heksenjacht tegen alles wat landbouw is

Voorzitter Albert Lanting van de Vereniging Drentse Boermarken is donderdagvond fel van leer getrokken tegen de TBO’s, de terrein beherende organisaties. Dat gebeurde tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging, in Rolde. Daar liet Lanting weten zich flink te ergeren aan de TBO’s, die zich volgens hem steeds meer gaan gedragen als beheerders van het platteland, door te willen bepalen hoe het platteland ingericht moet worden en welke landbouw er mag zijn.

Lanting_Albert02


“Er lijkt”, aldus Lanting, “haast sprake van een heksenjacht tegen alles wat landbouw en veehouderij is.”

Lees meer...
 
Leerlingen in Aa en Hunze maken kennis met Boermarken

Vorig jaar op  donderdag 11 en 18 mei 2017 hebben de groepen 7 en 8 van de basisscholen van Eext en Eexterveen meegedaan met het “levend boermarkespel”. Een interactief spel waarbij leerlingen op actieve wijze kennis maken met het cultureel erfgoed in hun omgeving.In dit geval maken de kinderen nader kennis met de betekenis van de Boermarke. Een organisatie die sinds de middeleeuwen bestaat en die in Drenthe nog volop actief is. In Drenthe bestaan nog 87 Boermarken.  De leerlingen komen bijeen in  Museum de Kluis te Eext . Hier krijgen ze een leuke korte animatie film te zien over de Boermarken met boer Mark in de hoofdrol. Door de Boermarke wordt vervolgens informatie gegeven over de Boermarke en over de opdrachten die ze gaan doen  in het dorp Eext. De directie van het Museum de Kluis en een 10 tal vrijwilligers van de Boermarke Eext bezorgen de kinderen een hele leuke morgen. Leuk maar ook leerzaam. Het jaar 2017 was een pilot jaar. 


Gezien de positieve reacties van leerlingen, docenten en ouders is besloten dit project in 2018 een vervolg te geven.

Lees meer...
 
Ringmus welkom bij Boermarke

Zaterdag 10 maart 2018 organiseerde de Boermarke Oosteinde van Norg haar traditionele snoeidag.Ca. 25 vrijwilligers staken de helpende hand uit deze dag. Speciaal item op deze dag was het ophangen van 65 nestkastjes op en rond de es aan de zuidkant van Norg.
In het kader van de bescherming van Akker en Weidevogels hadden de Boermarken Oost – en Westeind van Norg en de Wilbeheer Eenheid “de Lebbestaok” subsidie ontvangen van Agrarische Natuur Drenthe voor de bescherming van Akkervogels en in dit geval speciaal voor de ringmus. Voor de ontvangen subsidie heeft men bij de zorgboerderij van Promens Care in Peest nestkastjes laten maken die dus zaterdag zijn opgehangen.
Waarom op en rond de es aan de zuidkant van Norg, omdat hier door enkele agrariërs al een aantal jaren akkers worden ingezaaid met graan die niet geoogst mogen worden en met name deze akkers vormen in de wintermaanden een rijk gevulde dis voor deze akkervogels. Ook de afgelopen koude weken kon men hier duizenden akkervogels waarnemen. Nu maar hopen dat er dit voorjaar gebruik zal worden gemaakt door deze vogels van de aangeboden woonruimte. Zaterdag de 17e maart was men weer in touw, nu werden er eendenkooien geplaatst.

Ringmus

 
Advies: Faunaschade melden

Grondbezitters en eigenaren van gewassen moeten schade aan die gewassen, veroorzaakt door dieren, zoveel mogelijk melden bij de provincie Drenthe. Dat was de boodschap die werd verkondigd tijdens drie voorlichtingsbijeenkomsten over faunaschade, faunabeheer en faunabeleid.

Lees meer...
 
Cursus boerhoorn blazen

Eind januari en begin februari 2018 werd door de Vereniging Drentse Boermarken in Hooghalen en Gees een cursus boerhoorn blazen georganiseerd.
De cursus stond onder leiding van Peter en Roelie Kuiper uit Oldendiever.
Een veertigtal cursisten bezocht  de cursus, zij waren na afloop erg enthousiast.
Aan het begin van de cursus kwam er bijna nog geen geluid uit het instrument maar na aanwijzingen van de leraar en lerares en een aantal keren oefenen, was het resultaat erg bemoedigend.De sfeer was heel ontspannend hetgeen het resultaat ten goede kwam.

Boerhoorn_Eemster_1024

  • Het afgebeelde boerhoorn, met ingekraste initialen van de vroegere Volmachten, is van de Boermarke Eemster.

Peter vertelde aan het begin van de cursus  een stukje geschiedenis van de boerhoorn dat we u niet willen onthouden.
We geven het verhaal van Peter en Roelie Kuiper hieronder weer.

Het Drentse Boerhoorn, het eerste mobieltje en meer...

Zoals bekend is het Drentse boerhoorn(klemtoon op de tweede lettergreep) vanouds een koehoorn.

Lees meer...
 
Landschap onderhouden we samen

Schapen op de brink in Norg en Westervelde

Begin november 2017 waren de schapen tijdelijk terug op de putbrink in Norg, later op de brink in Westervelde. Boermarke Norg Oosteind, gemeente Noordenveld en Landschapsbeheer Drenthe zetten zich hiermee in om de brinken duurzaam te beheren. Het gras blijft kort en de schapenmest zorgt voor goede voeding voor de bomen. De Boermarke plaatst een tijdelijk raster.
Het tijdelijk terugbrengen van de schapen op de brinken is onderdeel van de pilot “Landschap onderhouden we samen”. In deze pilot werken Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente Noordenveld en Boermarken samen met bewoners en vrijwilligersgroepen en grondeigenaren om de biodiversiteit in een gebied te verhogen. In een netwerk worden ervaringen uitgewisseld.

 
 
Algemene Vergadering VDB 30 november 2017
Groningse veehouder Datema bij Vereniging Drentse Boermarken:
“Boeren moeten natuurinclusieve landbouw omarmen”

“Boeren moeten bij het nemen van bedrijfsbeslissingen meer gaan nadenken of de te nemen besluiten goed zijn voor de bodem en het ecosysteem.” Dat stelde Alex Datema  donderdagavond 30 november 2017 in de jaarvergadering van de Drentse Boermarken in Rolde. De veehouder uit het Groninger Briltil vindt dat de wijze waarop boeren in Nederland met landbouw en veeteelt bezig zijn, een nadelige invloed heeft op de biodiversiteit. En niet alleen hij, ook LTO Noord en Wageningen Environmental Research, onderdeel van de Wageningen Universiteit.
Daarom stelde Alex Datema op uitnodiging van de Vereniging Drentse Boermarken de vraag of de akkerbouw en veeteelt op deze wijze verder moeten gaan. In het hol van de leeuw, voor een gehoor van zo’n 140 boeren uit Drenthe zei Datema dat de landbouw een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar dat het nu tijd is om de “natuurinclusieve landbouw” te omarmen. Gezien de wat lauwe reacties uit de zaal moeten de Drentse boeren daar eerst nog eens goed over nadenken, voor zij een volmondig “ja” zullen laten horen.
Lees meer...
 
Slener Jagers
Natuurliefhebbers met een passie

In een groot deel van Drenthe kent ieder dorp een boermarke, waarin de plaatselijke boeren hun gezamenlijke belangen behartigen.. De boermarkes worden gefinancierd  door de inkomsten uit de verhuur van de jachtrechten van het boermarkeveld. Zo is dat ook in Sleen geregeld.In vroeger tijden was de jacht nog een lucratieve bezigheid. Tegenwoordig is de jager vooral een beheerder en is het bemachtigen van een stukje wild slechts een klein aspect van de activiteiten die jagers jaar rond in het veld uitvoeren.
Lees meer...
 
Paasvuur in Rolde

Vele Boermarken in Drenthe houden de traditie van de paasvuren in stand.
Hier een foto van het paasvuur in Rolde op 16 april 2017 waar de Boermarke  Rolde heel actief is de jeugd en de bevolking een leuk moment te bezorgen.

Paasvuur_Rolde_2017
Foto: Henk Koops

 
Boomfeestdag 2017 in Rolde

De zandverstuiving in Rolde, eigendom van de Boermarke Rolde, is onlangs geheel gerenoveerd.
In het bijbehorende Boerbos hebben kinderen van de Jan Thiesschooluit Rolde bomen geplant op de nationale boomfeestdag op 22 maart 2017.
Een leuke samenwerking van de Boermarke Rolde, de Jan Thiesschool en de plaatselijke historische vereniging Het Rolder Historisch Gezelschap. 
 

  Foto_Henk_Koops._Boomplantdag_Zandverstuiving-1600
Foto: Henk Koops 

Lees meer...
 
Drentse Boermarken actief in de gemeenschap

Uit gesprekken en informatie van de Boermarken blijkt dat veel Boermarken nauw betrokken zijn bij de plattelandsgemeenschap. Zij vormen een niet los te denken onderdeel van hun leefomgeving. Die betrokkenheid blijkt uit talrijke voorbeelden toen wij t.b.v. onze website ,vroegen met welke activiteiten zij zoal bezig zijn. Van een aantal kregen wij  een reactie. Steun voor allerlei activiteiten, actief voor het behoud  van een goed milieu en een goede PR. Behoud van traditionele paasvuren zoals bijvoorbeeld in Rolde, Gieten, Bonnen.
 

IMG_0994

Lees meer...
 
Boermarke Gees actief met snoeidag

Zaterdag 27 februari 2016 is er een snoeidag gehouden door de Boermarke Gees in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Een actieve dag met een mooi resultaat.
 

 

Lees meer...
 
Kringvergaderingen Drentse Boermarken 2017 geslaagd

De vijf kringvergaderingen van de VDB in Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek die in januari en februari 2017 in respectievelijk Zeijen, Hooghalen, Erm, Gieten en Dwingeloo, zijn gehouden,  zijn bijzonder goed geslaagd. Er was een goede belangstelling en er werd volop gediscussieerd over belangrijke onderwerpen. Deze bijeenkomsten voorzien in een behoefte omdat diverse onderwerpen op lokaal niveau met elkaar besproken kunnen worden. Uiteraard werd gesproken over de fauna in Drenthe. De indruk bestaat dat het gevoel voor de praktijk weer begint te leven door noodzakelijke maatregelen te doen nemen die echt noodzakelijk zijn om de huidige fauna en biodiversiteit te verbeteren.  Gewezen werd op het belang om schade vooral te melden omdat de provincie dan ook passende maatregelen kan nemen.

Lees meer...
 
Première film “Drentse Boermarken..uniek in Europa”

Tijdens de Algemene Vergadering op 26 november 2015 in Rolde, ging de film “Drentse Boermarken uniek in Europa” in première. Het is een film, waarin niet alleen het unieke karakter van de Boermarken wordt belicht, maar ook komen bijzondere plekken die door Boermarken worden beheerd in beeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan onder andere het Kikkersveentje bij Zeijen, de pingoruïne bij Hijken en de schaopwas bij Langeloo. Ook wordt aandacht besteed aan Drentse brinken die in eigendom zijn bij de Boermarken.

Lees meer...
 
Boermarken willen betere flora en fauna in Drenthe

Onlangs ondersteunde de directeur van Regio Noord van Natuurmonumenten, de heer Wilfred Alblas, de mening van de voorzitter van de Vereniging Drentse Boermarken, de heer Albert Lanting, dat de Drentse velden leeg zijn, met de opmerking dat daar wat aan gedaan moet worden. Een eensgezinde constatering zou je zeggen.... Echter als het aankomt op de oorzaak van de constatering dan geeft de heer Alblas uitdrukkelijk aan dat de schuld niet bij Natuurmonumenten ligt, maar bij de boeren met hun maisoogst en bij de bermbeheerders. Een opmerking die bij boeren totaal verkeerd valt, gezien hun inzet voor de flora en fauna in Drenthe, mede vanwege het feit dat boeren momenteel op een onevenredige wijze worden geconfronteerd met schade door te veel predatoren die vanuit de beschermde gebieden van de terreinbeherende instanties, hun voor de fauna in Drenthe, vernietigende werk doen.

 

Deze constatering wordt bevestigd door een onderzoek dat de Vereniging Drentse Boermarken heeft gedaan bij een aantal Boermarken, Wildbeheereenheden en Vogelbeschermingsorganisaties in Drenthe. Ook is geconstateerd dat in de landbouw zelf, in samenwerking met loonwerkers, nog meer verbeteringen kunnen worden gerealiseerd aangaande nestbescherming. Ongenuanceerde beschuldigingen, als die van de heer Alblas, werken niet bepaald stimulerend bij boeren.

 

De Vereniging Drentse Boermarken vindt het de hoogste tijd worden dat de TBO's , samen met de boeren en Boermarken, tot een verbeterplan komen om de flora en fauna van de Drents eigene soorten, zoals dat ook in het Flora en Faunaplan van de Provincie Drenthe wordt genoemd, te verbeteren.

 

Bij de behandeling van het Flora en Faunabeleidsplan van de Provincie Drenthe, eind 2014, heeft de Vereniging Drentse Boermarken samen met 4 andere plattelandsorganisaties, de zgn. plattelandsalliantie, ook al aangedrongen op nadere samenwerking met de TBO's. Daar is door de TBO's tot nu toe niet op gereageerd. De Boermarken vinden het de hoogste tijd daar nu gezamenlijk de schouders onder te zetten.

 
Kringvergaderinqen 2015 VDB bezorgd over de flora en fauna in Drenthe

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB), de overkoepelende belangenvereniging van 87 Boermarken in Drenthe met een totaal werkgebied van ongeveer 200.000 hectares, constateert in de in februari en maart 2015 gehouden vijf kringvergaderingen, dat er grote onrust leeft bij deze Boermarken en plattelandbevolking. In de afgelopen 10-15 jaar zijn er ongeveer 15 bodembroedersoorten en veel wild verdwenen ( o.a. korhoen, grutto, patrijs, haas, fazant etc.) De belangrijkste oorzaak is de bescherming van predatoren zoals de vos in terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap.


In deze gebieden bevinden zich ook de kraamkamers van deze dieren, dagelijks zwerven de predatoren uit naar onze cultuurgebieden en vreten daar hun buik vol om daarna terug te keren naar hun beschermde gebied (bed and breakfast). De reden dat ze naar onze gebieden komen is dat de natuurterreinen al leeg zijn en het platteland nog wat te bieden heeft, zoals wilde fauna maar ook kippen en hobbymatig gehouden dieren.

 

Het beleid van de bovengenoemde natuurorganisaties is volledig doorgeslagen en gespeend van iedere realiteitszin en zal leiden tot een faillissement van onze Drentse fauna zeggen de volmachten op de genoemde bijeenkomsten. “Natuurorganisaties hebben geen oog meer voor het Drents eigene” aldus de vele reaches. De Boermarken zien met lede ogen aan hoe dit beleid, bedacht achter tekentafels, zijn weerslag krijgt in onze Drentse natuur. De Drentse fauna gaat volledig verloren. Met het mogelijk toelaten van groot wild en de wolf wordt een vlucht naar voren genomen, terwijl er geen rekening wordt afgelegd voor het verdwijnen van soorten. Op het gebied van de flora is het niet beter gesteld, vernatting van gebieden, veel opslag van vogelkers en berk, fluitekruid en Jacobskruiskruid.

 

 De Boermarken roepen nogmaals bovenvermelde natuurorganisaties en de beleidsmakers van de provincie Drenthe op, om samen een front te maken tegen de verdere teloorgang van de natuur op ons platteland en om samen te gaan werken aan een revitalisering van hun en onze eigendommen.

 
Politiek laat boeren en Boermarken in de steek

Inspraak reactie op het Flora en Fauna beleidsplan Drenthe in de Commissie Omgevingsbeleid op 26 november 2014 door VDB voorzitter Albert Lanting

De Vereniging Drentse Boermarken(VDB) maakt graag van de gelegenheid gebruik om in te spreken op dit beleidsplan. Wij vertegenwoordigen 87 individuele boermarken die in Drenthe nog actief zijn. Boermarken zijn, na de Hunebedden, het oudste cultuurgoed van Drenthe en er bestaan plannen deze boermarken voor te dragen voor de wereld erfgoedlijst voor immaterieel erfgoed van de Unesco. Marken waren eeuwenlang in Noord-West Europa overal aanwezig en zijn nu alleen nog in Drenthe actief.

 

Dat die gezamenlijke Markevorm alleen nog in Drenthe aanwezig is, is dankzij de gezamenlijke jachtvelden verhuur waarvan de opbrengsten worden besteed aan doelen ten gezamenlijke nutte op het platteland. Dit Flora en Fauna beleidsplan, waarbij jacht en beheer worden geminimaliseerd, legt de bijl aan de wortel van hun voortbestaan; wij betreuren dat daaraan geen aandacht is besteed, temeer omdat in het nieuwe EU beleid collectieven (marken )weer een belangrijke rol krijgen.

Lees meer...