Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Politici: Koester onze boeren!!!

Het bestuur van de Vereniging Drentse Boermarken staat achter de protest acties van de boeren in oktober 2019. Zij spreekt de wens uit dat de acties vreedzaam zullen verlopen en dat politici nu eens daadwerkelijk boeren en hun gezinnen zullen steunen in hun bedrijfsvoering en een eind maken aan de huidige onevenredige harde maatregelen.


Boeren en hun gezinnen voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Zij vinden dat ze onevenredig hard worden aangepakt door de maatregelen van de politiek. Ook de ongenuanceerde uitspraken van D66 en de Partij voor de dieren om de veestapel in Nederland voor de helft of nog meer in te krimpen, raakt boerengezinnen in het hart. Ook bezettingen van boerderijen met bedreigingen aan de boer door dierenactivisten , die ongestraft blijven, trekt psychisch diepe sporen in boerengezinnen in Nederland. In veel gezinnen zijn daardoor grote geestelijke problemen.


Politici laten boeren vallen door niet in het geweer te komen tegen al die pesterijen en diverse maatregelen die de landbouw onevenredig hard raken.


Boeren en hun gezinnen voelen zich in de steek gelaten. Na de 2e wereldoorlog heeft de agrarische sector ervoor gezorgd dat Nederland weer uit de crisis kwam en dat mensen weer van een goed en goedkoop voedselpakket konden genieten. De agrarische sector zorgt voor een enorme bijdrage aan de Nederlandse betalingsbalans. De laatste jaren heeft de landbouw als enige bedrijfstak bijna alle milieudoelstellingen gehaald. De reductie doelstelling van de ammoniak-emissie is gehaald, zelfs met meer dan 50%. Bovendien levert de land- en tuinbouw een enorme bijdrage aan de vermindering van stikstof in de lucht. Maar nog is het niet genoeg volgens de politiek en dreigen er maatregelen die als onevenredig en oneerlijk hard worden ervaren. Bovendien zouden beheerders van natuurgebieden zelf nog veel meer kunnen bijdragen aan een vermindering van de stikstof uitstoot door een beter beheer van de natuurgebieden. Boeren zijn van mening dat de politiek de tegenstellingen tussen landbouw en natuur en milieu door hun beleid vergroot.


Het is daarom begrijpelijk dat boeren nu in verzet komen tegen de politiek die milieu vervuiling in de randstedelijke gebieden toelaat, Schiphol laat groeien met illegale vluchtenen en ernstige luchtvervuiling door vliegtuigen toelaat.


Het is nu de beurt aan de politici om er voor te zorgen dat de grote onrust in de landbouw tot bedaren wordt gebracht en dat boeren en hun gezinnen weer het gevoel krijgen dat ze worden gewaardeerd voor hun positieve bijdragen aan ons land.