Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Plattelandspartijen boos over terugplaatsen verwilderde katten

Provincie Drenthe blijft bij haar ontheffing om behandelde verwilderde katten terug te plaatsen in het buitengebied. De bezwaren van zeven Drentse belangenorganisaties met hun wortels in het landelijk gebied, zijn niet ontvankelijk verklaard. 


De organisaties zeggen teleurgesteld te zijn en zich niet serieus genomen te voelen. Voorzitter Albert Lanting van de Drentse Boermarken wijst er op dat zijn achterban onder meer via agrarisch natuurbeheer veel tijd en energie steekt in de bescherming van vogels en andere fauna.

Grote schade
In oktober 2018 tekenden De Drentse Boermarken, LTO Noord, Drents Particulier Grondbezit, Agrarische Natuur Drenthe, de NOJG, Natuurvereniging Het Stroomdal in Zuidoost-Drenthe en de Jagersvereniging elk bezwaar aan tegen de ontheffing voor het terugplaatsen van behandelde verwilderde katten. De provincie verklaarde de bezwaren onlangs niet ontvankelijk.

De organisaties vinden dat het uitzetten van verwilderde katten grote schade toebrengt aan de fauna in Drenthe en niet samengaat met faunabescherming en het geld dat de provincie daar in investeert. De organisaties stellen dat provincie Drenthe met het niet ontvankelijk verklaren onterecht aangeeft dat de organisaties geen belanghebbende in deze zaak zijn. Daarenboven vinden ze het jammer dat de provincie hen in het voortraject niet heeft geraadpleegd en dat de Faunabeheereenheid er niet bij is betrokken.

Positieve bijdrage
Met het verlenen van de ontheffing geeft de provincie, volgens de organisaties, aan dat een kat in de vrije natuur een positieve bijdrage levert. Het Nederlands buitengebied kent zo'n 165.000 verwilderde katten. Zij doden in Nederland jaarlijks naar schatting twintig miljoen inheemse dieren. De betrokken organisaties gaan de kwestie nu bij Provinciale Staten onder de aandacht brengen.

Bron: Nieuwe Oogst, Joost de la Court