Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Markestenen cultureel erfgoed

Reeds in de 13 eeuw werden de gemeenschappelijke gronden van de marken gemarkeerd door natuurlijke afscheidingen als sloten, weggetjes, maar ook door palen en grote veldkeien.

 

 PHOTO-2019-02-11-16-04-18

 

Na het vormen van de gemeenten in de Franse tijd verloren vele grensmarkeringen, die geen gemeentegrens waren, hun functie, maar ook behielden hier en daar de markegrenzen wel hun functie.

Bij diverse Boermarken in Drenthe zie je nog op veel plaatsen markestenen als de scheiding tussen de bestaande Boermarken. Waardevol cultureel-historisch erfgoed dat  al enkele eeuwen bestaat en dat zeker het behouden waard is.

In de kringvergaderingen van de Drentse Boermarken, die begin 2019 werden gehouden, is het idee besproken om te proberen, als project, markestenen  opnieuw aan te brengen of deze in het veld zichtbaar te maken.

Bij enkele Boermarken is dat al gebeurd en zijn tekstborden aangebracht met  interessante informatie voor de voorbijgangers. 

Een interessant voorbeeld  van een markesteen is te vinden in Emmen -zie foto.   Deze markesteen ligt in de berm aan de oostzijde van de Wilhelminastraat in Emmen, voor de oude begraafplaats. Op het tekstbord is te lezen:

“Deze steen geeft de grens aan tussen de Boermarken van Emmen-Westenesch en Noord- en Zuidbarge”.