Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Kringvergaderingen 2019

Kringvergaderingen VDB  2019  - aanvangstijd 20.00 uur

Do. 31 januari  2019 -  Middenveld    - ’t Haolerhoes Stengelinstraat 18 Hooghalen

Do.   7 februari 2019-  Zuidenveld     -  Zaal Wielens  Dorpsstraat 19 Noord- Sleen

Do. 14 februari 2019 - Westhoek       -  Dorpshuis Wapse Haarsmastraat 2 Wapse

Do. 21 februari 2019 - Oostermoer    - Jimms  Stationsweg 2 Gieten

Do. 28 februari 2019 - Noordenveld   - café Hingstman  Hoofdstraat 18 Zeijen

 

Aan de orde komen:

  • Actuele zaken
  • Nieuwe aanpak VDB n.a.v. suggesties Wija Koers op de Algemene Vergadering. Boermarken en Landbouw in Drenthe zijn erg belangrijk. Van belang is dat goede werk ook bekend te maken bij het grote publiek. Dat kan op diverse manieren. Ook moeten we volgens ons bestuur de social media, zoals Wija Koers dat op onze Algemene Vergadering heeft verwoord, ook gebruiken. Wij willen dit idee met een kleine werkgroep, 1 persoon per kring plus 2 uit ons bestuur, verder uitwerken. Een goede PR is voor de toekomst van essentieel belang.
  • Punten ingebracht door de Boermarken

Volmachten van de Boermarken worden van harte uitgenodigd!