Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Uitzetten verwilderde katten

Verbijstering over besluiten Gedeputeerde Staten van Drenthe

Eind 2018 hebben  de Vereniging van Drentse Boermarken alsmede 7 andere organisaties ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten van Drenthe, om op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming, een ontheffing te verlenen voor het uitzetten van verwilderde katten op het grondgebied van de provincie Drenthe. Een maatregel die in de provincies Groningen, Friesland en Utrecht taboe is.
Op 5 september 2018 en op 31 oktober 2018 heeft de Vereniging Drentse Boermarken een bezwaarschrift en een aanvullend bezwaarschrift ingediend. GS heeft alle ingediende bezwaren van de totaal 8 organisaties ter advisering voorgelegd aan een commissie rechtsbescherming. Deze commissie heeft aan GS geadviseerd om alle ingediende bezwaren niet ontvankelijk te verklaren. Bovendien werd hieraan toegevoegd dat de Vereniging Drentse Boermarken geen belanghebbende is.
Dit advies is blijkens een brief van 10 januari 2019  helaas door Gedeputeerde Staten overgenomen. Onbegrijpelijk! Ook het feit dat GS het advies heeft overgenomen om onze Vereniging als niet belanghebbende te kwalificeren, heeft bij ons kwaad bloed gezet. Onze Vereniging, 27 jaar actief op het platteland in de provincie Drenthe, nauw samenwerkend met o.a. met de provincie Drenthe, betrokken bij een werkgebied van plm. 200.000 hectare, wordt als niet belanghebbende weggezet. Hoe absurd wil je het hebben. Is dit nu de overheid die dicht bij de burger wil staan? De bezwaarschriften van onze Vereniging en de antwoorden van GS kunt u hieronder lezen...

Jan van der Struik, secretaris