Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Albert Lanting: Heksenjacht tegen alles wat landbouw is

Voorzitter Albert Lanting van de Vereniging Drentse Boermarken is donderdagvond fel van leer getrokken tegen de TBO’s, de terrein beherende organisaties. Dat gebeurde tijdens de Algemene Vergadering van de vereniging, in Rolde. Daar liet Lanting weten zich flink te ergeren aan de TBO’s, die zich volgens hem steeds meer gaan gedragen als beheerders van het platteland, door te willen bepalen hoe het platteland ingericht moet worden en welke landbouw er mag zijn.

Lanting_Albert02

 

“Er lijkt”, aldus Lanting, “haast sprake van een heksenjacht tegen alles wat landbouw en veehouderij is.”

 Lanting stoort zich er aan dat de agrarische sector van veel problemen de schuld krijgt. “Er zit geen enkele nuance meer in het debat over de landbouw. Met hun dure pr-campagnes is het voor deze TBO’s gemakkelijk scoren in ons verstedelijkt Nederland”, zei Lanting voor een gehoor van ruim 120 leden van de Vereniging Drentse Boermarken.


Ook ageerde de voorzitter tegen de, in zijn ogen, “overdreven bescherming van predatoren zoals vos, gans en kraai, waardoor weidevogels en klein wild dreigen te verdwijnen.” Volgens Lanting is er een onbalans ontstaan, die is veroorzaakt door personen en instanties die het gevoel voor realiteit op het plattelanden en het gevoel voor de boeren totaal zijn kwijtgeraakt.”


Een ander voorbeeld daarvan noemde Lanting het wolvenverhaal. “Vroeger moesten Boermarken in Drenthe op last van de provincie Drenthe zorgen dat de wolven werden opgeruimd. Nu zijn wolven aaibaar geworden. Betreffende personen laten de ellende en schade aan anderen over. En als boswachters verzuimen te melden dat er wilde varkens in de provincie rondlopen, terwijl de Afrikaanse varkenspest op de loer ligt, zijn wij hier bepaald niet goed bezig”, aldus Albert Lanting.


De Vereniging Drentse Boermarken vraagt zich af of de moderne communicatiemiddelen in de groene sector wel goed worden ingezet, nu blijkt dat de landbouw en veeteelt steeds onder vuur blijven.


De vereniging had Wija Koers uitgenodigd om daar antwoord op te geven. De onderneemster van Wija Digital Marketing uit Hoogersmilde, hield de aanwezigen in de zaal voor dat zij wel degelijk sturing kunnen geven aan de publieke opinie. “Stop met zwijgen”, riep Koers haar gehoor van landbouwers en veehouders op.  “Vertel het echte verhaal. En gebruik daar de social media vooral voor.”


Wija Koers liet aan de hand van het voorbeeld van de telers van lelies weten, dat de negatieve beoordeling van sector, door meer openheid te verstrekken, is omgedraaid tot veel meer begrip.
“De telers hebben de handen ineen geslagen en op brede wijze aan het publiek laten zien waar zij op de lelievelden mee bezig zijn. De burger heeft daardoor een beter en vollediger beeld van de lelieteelt gekregen”, aldus Koers, die de Vereniging Drentse Boermarken opriep zich ook vaker en beter te profileren. “Verplaats je in de toehoorder en stel je dienstbaar op”, was de boodschap die Wija Koers uitdroeg. Zij raadde haar gehoor aan daarvoor vooral de social media als twitter, facebook, instagram en linkedIn te benutten. “Zorg dat je de informatie over jullie sector goed voor het voetlicht breng. Dat kan alleen als je niet blijft zwijgen.”, liet de internetonderneemster nadrukkelijk weten.