Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Advies: Faunaschade melden

Grondbezitters en eigenaren van gewassen moeten schade aan die gewassen, veroorzaakt door dieren, zoveel mogelijk melden bij de provincie Drenthe. Dat was de boodschap die werd verkondigd tijdens drie voorlichtingsbijeenkomsten over faunaschade, faunabeheer en faunabeleid.

De Vereniging Drentse Boermarken en LTO Noord hebben de handen ineen geslagen om grondbezitters en gewaseigenaren ervan te overtuigen dat het belangrijk is de schade te laten registreren en waar mogelijk vergoeding voor die schade te claimen via www.bij12.nl Uit onderzoek blijkt dat de schade aan gewassen de laatste jaren toeneemt. Veroorzakers zijn vooral in het wild levende dieren, waarbij in Drenthe ganzen verantwoordelijk zijn 98 tot 99 procent van alle landbouwschade.

Tijdens drie voorlichtingsbijeenkomsten, in februari 2018 gehouden in Noord-Sleen, Rolde en Dwingeloo, werd informatie gegeven door Jan Rosing van de Fauna Beheer Eenheid (FBE) Drenthe en Johan Wesselink van het Faunafonds BIJ12, een interprovinciale instantie die alle gewasschade onderzoekt en registreert.

Rosing gaf aan dat het belangrijk is gegevens te verzamelen over schades, zodat geargumenteerd in overleg gegaan kan worden met de provincie. De Fauna Beheer Eenheid heeft in de afgelopen jaren wel een beeld gekregen dat vooral de zwarte kraai, de kauw, de gans, houtduif, vos en konijn veel schade aan gewassen veroorzaken. Ook de das komt langzaam in beeld als schadeveroorzaker. Rossing gaf aan dat het bijzonder belangrijk is schades te melden die hoger zijn dan 250 euro.

Johan Wesselink kwam met schadecijfers die in de afgelopen jaren bekend zijn geworden. Verleden jaar was het vooral de grauwe gans die in Drenthe voor de grootste stroppen zorgde. In 2008 werd in Drenthe door ganzen 474 hectare aan gewassen vernield, in 2017 was het oppervlak al uitgebreid tot 990 hectare. In 2008 bedroeg het verlies door ganzen nog geen 50.000 euro, in 2017 was dat opgelopen naar een bedrag van bijna een kwart miljoen euro. Het ging daarbij vooral om schade aangericht door de grauwe gans en de kolgans. Met name grasland moet er aan geloven. Verleden jaar bedroeg de schade in Drenthe aan grasland ruim 238.000 euro. Ook mais en gewassen met (droog)bloemen zijn bij de dieren in trek.

De instantie BIJ12 signaleert een toename van schade door de das. Volgens Wesselink was er in 2008 voor 700 euro en 2 hectare aan schade door de das gemeld, verleden jaar was dat opgelopen naar 24.000 euro en 326 hectare. De verwachting is dat de das in de toekomst nog meer schade zal aanrichten aan gewassen.

Wesselink raadt boeren aan schades te melden bij BIJ12 (via www.bij12.nl) Alleen dan kan worden overgegaan tot schadevergoeding. Overigens is vergoeding van vele factoren afhankelijk en doen taxateurs inventarisaties van schadegevallen. De Vereniging Drentse Boermarken en LTO Noord hopen dat door het geven van deze extra informatie de schadegevallen vaker worden gemeld.

Klik hier voor de instructie op de website van LTO Noord over het melden van faunaschade 

Klik hier voor de powerpointpresentatie van Johan Wesselink en Jan Rosing.

Klik hier voor informatie over gewasschade door dieren op de website van LTO Noord
.