Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Kringvergaderingen Drentse Boermarken 2017 geslaagd

De vijf kringvergaderingen van de VDB in Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek die in januari en februari 2017 in respectievelijk Zeijen, Hooghalen, Erm, Gieten en Dwingeloo, zijn gehouden,  zijn bijzonder goed geslaagd. Er was een goede belangstelling en er werd volop gediscussieerd over belangrijke onderwerpen. Deze bijeenkomsten voorzien in een behoefte omdat diverse onderwerpen op lokaal niveau met elkaar besproken kunnen worden. Uiteraard werd gesproken over de fauna in Drenthe. De indruk bestaat dat het gevoel voor de praktijk weer begint te leven door noodzakelijke maatregelen te doen nemen die echt noodzakelijk zijn om de huidige fauna en biodiversiteit te verbeteren.  Gewezen werd op het belang om schade vooral te melden omdat de provincie dan ook passende maatregelen kan nemen.


Ook de aanpak van vul- en spoelplaatsen in onze provincie kreeg de nodige aandacht. Het wachten is op een voorlichtingscampagne die in de eerste helft van 2017 zal worden gehouden. Boermarken hopen gebruik te kunnen maken van de subsidiemogelijkheden die in het vooruitzicht worden gesteld.


Er werd gesproken over de mogelijkheid dat sommige Boermarken in overleg met de gemeente het  berm- en sloot onderhoud voor haar rekening neemt. In Wapse en omgeving zijn daar goede ervaringen mee opgedaan, dit tot tevredenheid van gemeente, Boermarke, boeren en burgers. Het advies werd meegegeven aan de Boermarken om dit nader te onderzoeken.


Besloten is de kringvergaderingen in de oneven jaren te blijven organiseren en een eventuele Boermarkendag of extra kringvergadering of excursie te organiseren als daar, gezien het onderwerp, behoefte aan is.


Door de secretaris van de VDB werd nog eens gewezen op het belang om de archieven van Boermarken tijdig bij het Drents Archief onder te brengen. In overleg kan zeker tot een voor alle partijen bevredigende oplossing worden gekomen.  Ook wees hij op het belang om de adressen van de Boermarken op te laten nemen in de gemeente gidsen. Een goed contact tussen Boermarken en gemeente is van groot belang. Dit wordt ook op de website van de VDB- www.boermarken.nl genoemd.


Een ludiek onderwerp was het boerhoorn blazen. Er is behoefte aan een cursus boerhoorn blazen. De VDB zal dit idee oppakken en tot uitvoer brengen.