Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Drentse Boermarken actief in de gemeenschap

Uit gesprekken en informatie van de Boermarken blijkt dat veel Boermarken nauw betrokken zijn bij de plattelandsgemeenschap. Zij vormen een niet los te denken onderdeel van hun leefomgeving. Die betrokkenheid blijkt uit talrijke voorbeelden toen wij t.b.v. onze website ,vroegen met welke activiteiten zij zoal bezig zijn. Van een aantal kregen wij  een reactie. Steun voor allerlei activiteiten, actief voor het behoud  van een goed milieu en een goede PR. Behoud van traditionele paasvuren zoals bijvoorbeeld in Rolde, Gieten, Bonnen.
 

IMG_0994

Foto: Het jaarlijkse uitstapje van de Boermarke met alle inwoners uit Anderen. Een bedrijfsbezoek aan het glastuinbedrijf Agriport in Middenmeer. De bezoekers tonen hier een oranje paprika die heel gezond is en heerlijk smaakt. 

Dat Boermarken  goede PR bedrijven blijkt uit tal van voorbeelden. Zo kregen wij door van de Boermarke Anderen dat men jaarlijks een eendaagse dorpsreis maakt voor alle inwoners van Anderen. Standaard is dat er ’s morgens een bezoek wordt gebracht aan een bedrijf in de landbouwsector. Opvallend zijn de vele positieve reacties van mensen die geen binding hebben met de agrarische sector volgens de Boermarke Anderen.

Veel Boermarken hebben machines die men ter beschikking stelt van de boeren in het gebied. Ook jonge boeren zijn blij met deze mogelijkheid omdat zij daardoor, deze vaak kleinere machines, zelf niet behoeven aan te schaffen. Sleen, Gasteren zijn enkele van die voorbeelden. Veel Boermarken hebben op eigen grond een werktuigenberging. De aanschaf van de machines wordt bekostigd uit opbrengsten van de jachtverhuur.

Hooghalen_-Berging_1024x576

Foto: rechts is de werktuigenberging van de Boermarke Hooghalen, links ziet u de spoelplaats.

De Boermarke Wachtum is eigenaar van het plaatselijke sportveld en de ijsbaan. Deze worden  ter beschikking gesteld voor de plaatselijke bevolking. Het sportveld wordt gebruikt door de plaatselijke voetbalvereniging, de schoolgymnastiek, het jaarlijkse volleybaltoernooi, het school- en volksfeest etc. Tevens wordt het jaarlijkse concours hippique door de Boermarke gesponsord. Ook de Boermarke Peize steunt de Vereniging van Volksvermaken bij de jaarlijkse paardenshow

Foto_IJsbaan_Wachtum

Foto: Entree van de ijsbaan van de Boermarke Wachtum

Foto_sportveld_Wachtum

Foto: Het sportveld van de Boermarke Wachtum

 Foto_werktuigenberging_Wachtum

Foto: De werktuigenberging van de Boermarke Wachtum

Ook de Boermarke Peize is zo’n actieve Boermarke die van grote betekenis is voor haar omgeving. Een grote plastic inzameling levert elk jaar ruim 18.000 kg. aan gebruikt plastic op. Deze traditie bestaat al ruim 18 jaar. Ook in Sleen wordt plastic ingezameld. Dat veel Boermarken midden in de gemeenschap staan, blijkt ook uit het feit dat vaak een bijdrage of zelfs de totale aanschaf van AED’s wordt bekostigd. Ook de Boermarke Peize  deed dit. Ook gaf de Boermarke een bijdrage voor het behoud en openhouden van het plaatselijke zwembad (jaarlijks 36.000 bezoekers, 45 vrijwilligers)

 foto-zwembad

Foto: De Boermarke Peize deed een gift voor het behoud en openhouden van het openlucht zwembad

boermarke-AED-1

Foto: De Vereniging van Volksvermaken Peize kreeg een AED aangeboden om, indien nodig, mensenlevens te kunnen redden.

plastic

Foto: Jaarlijks houdt de Boermarke een inzamelingsactie van gebruikt landbouwplastic en folie. Deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de verhuur van het jachtveld

Als je met Boermarken praat, dan blijkt de veelheid en verscheidenheid aan activiteiten. De film van de Vereniging Drentse Boermarken getiteld “Drentse Boermarken uniek in Europa” getuigt daarvan. Een van die voorbeelden is de Boermarke Langeloo. Het beheren van de eigendommen van de Boermarke: wegen, paden, brinken, bossen, ijsbaan, vulplaats, spoelplaats. Actief betrokken bij de zwerfvuildag, uitvoering  van het  zelf opgesteld landschapsplan. Financiële steun  van het dorpsgebeuren , AED, historische vereniging, Norgermarkt, concours, landbouwvereniging enz.

Langeloo-2

Langeloo-1

Foto: De Boermarke Langeloo onderhoudt haar 3 brinken op goede wijze. Hier de Westerbrink met schapen.

Foto: De Boermarke Langeloo is een van de weinige Boermarken die een zelf opgesteld landschapsplan uitvoert. Op het Spekveen dat van de Boermarke is, kom je deze prachtige eenden eieren tegen.

Ook de Boermarke Anloo heeft een lange staat van dienst met allerlei activiteiten. Jachtverhuur, verhuur machines, beheer vulplaats voor machines, onderhoud van brinken, financiële steun voor aanschaf AED, historische vereniging,  oprichten van een waterpomp t.b.v. toeristen; wandelaars en rondtrekkende huifkarren maken hier veelvuldig gebruik van.

ANLOO

Foto: Deze drinkwaterput staat op een  van de vijf brinken van de Boermarke Anloo. Hij werd in 2013  geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. Volmacht Jan Mulder, Boermarke volmacht in hart en nieren, vertelt dat de put een goede functie vervult voor de vele toeristen die hier langs komen.

Zomaar een greep uit de activiteiten van een aantal van de 87 Boermarken in Drenthe. De Boermarken zijn belangrijk voor het plattelandsgebeuren en de cultuurhistorie. De Drentse Boermarken kregen eind 2016 een grote waardering door de plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.