Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Boermarken willen betere flora en fauna in Drenthe

Onlangs ondersteunde de directeur van Regio Noord van Natuurmonumenten, de heer Wilfred Alblas, de mening van de voorzitter van de Vereniging Drentse Boermarken, de heer Albert Lanting, dat de Drentse velden leeg zijn, met de opmerking dat daar wat aan gedaan moet worden. Een eensgezinde constatering zou je zeggen.... Echter als het aankomt op de oorzaak van de constatering dan geeft de heer Alblas uitdrukkelijk aan dat de schuld niet bij Natuurmonumenten ligt, maar bij de boeren met hun maisoogst en bij de bermbeheerders. Een opmerking die bij boeren totaal verkeerd valt, gezien hun inzet voor de flora en fauna in Drenthe, mede vanwege het feit dat boeren momenteel op een onevenredige wijze worden geconfronteerd met schade door te veel predatoren die vanuit de beschermde gebieden van de terreinbeherende instanties, hun voor de fauna in Drenthe, vernietigende werk doen.

 

Deze constatering wordt bevestigd door een onderzoek dat de Vereniging Drentse Boermarken heeft gedaan bij een aantal Boermarken, Wildbeheereenheden en Vogelbeschermingsorganisaties in Drenthe. Ook is geconstateerd dat in de landbouw zelf, in samenwerking met loonwerkers, nog meer verbeteringen kunnen worden gerealiseerd aangaande nestbescherming. Ongenuanceerde beschuldigingen, als die van de heer Alblas, werken niet bepaald stimulerend bij boeren.

 

De Vereniging Drentse Boermarken vindt het de hoogste tijd worden dat de TBO's , samen met de boeren en Boermarken, tot een verbeterplan komen om de flora en fauna van de Drents eigene soorten, zoals dat ook in het Flora en Faunaplan van de Provincie Drenthe wordt genoemd, te verbeteren.

 

Bij de behandeling van het Flora en Faunabeleidsplan van de Provincie Drenthe, eind 2014, heeft de Vereniging Drentse Boermarken samen met 4 andere plattelandsorganisaties, de zgn. plattelandsalliantie, ook al aangedrongen op nadere samenwerking met de TBO's. Daar is door de TBO's tot nu toe niet op gereageerd. De Boermarken vinden het de hoogste tijd daar nu gezamenlijk de schouders onder te zetten.