Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Kringvergaderinqen 2015 VDB bezorgd over de flora en fauna in Drenthe

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB), de overkoepelende belangenvereniging van 87 Boermarken in Drenthe met een totaal werkgebied van ongeveer 200.000 hectares, constateert in de in februari en maart 2015 gehouden vijf kringvergaderingen, dat er grote onrust leeft bij deze Boermarken en plattelandbevolking. In de afgelopen 10-15 jaar zijn er ongeveer 15 bodembroedersoorten en veel wild verdwenen ( o.a. korhoen, grutto, patrijs, haas, fazant etc.) De belangrijkste oorzaak is de bescherming van predatoren zoals de vos in terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap.


In deze gebieden bevinden zich ook de kraamkamers van deze dieren, dagelijks zwerven de predatoren uit naar onze cultuurgebieden en vreten daar hun buik vol om daarna terug te keren naar hun beschermde gebied (bed and breakfast). De reden dat ze naar onze gebieden komen is dat de natuurterreinen al leeg zijn en het platteland nog wat te bieden heeft, zoals wilde fauna maar ook kippen en hobbymatig gehouden dieren.

 

Het beleid van de bovengenoemde natuurorganisaties is volledig doorgeslagen en gespeend van iedere realiteitszin en zal leiden tot een faillissement van onze Drentse fauna zeggen de volmachten op de genoemde bijeenkomsten. “Natuurorganisaties hebben geen oog meer voor het Drents eigene” aldus de vele reaches. De Boermarken zien met lede ogen aan hoe dit beleid, bedacht achter tekentafels, zijn weerslag krijgt in onze Drentse natuur. De Drentse fauna gaat volledig verloren. Met het mogelijk toelaten van groot wild en de wolf wordt een vlucht naar voren genomen, terwijl er geen rekening wordt afgelegd voor het verdwijnen van soorten. Op het gebied van de flora is het niet beter gesteld, vernatting van gebieden, veel opslag van vogelkers en berk, fluitekruid en Jacobskruiskruid.

 

 De Boermarken roepen nogmaals bovenvermelde natuurorganisaties en de beleidsmakers van de provincie Drenthe op, om samen een front te maken tegen de verdere teloorgang van de natuur op ons platteland en om samen te gaan werken aan een revitalisering van hun en onze eigendommen.