Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
Boermarkendag 5 september 2014

Een zeer geslaagde dag waar vele belangstellenden aanwezig waren. Ook politieke vertegenwoordigers waren aanwezig en toonden hun waardering voor het goede werk van Boermarken. Die dag werd nog duidelijker dat Boermarken een belangrijke rol spelen op het platteland en daarmee bouwen aan een goede leefomgeving voor velen.

boermarken actief in hun omgeving

 • Ontvangst met koffie
 • Opening door voorzitter Albert Lanting
 • Historisch perspectief Boermarken, toelichting op Project Behoud cultuurhistorie Drentse Boermarken door Michiel Gerding, historicus. Discussie
 • Boermarke Zeijen is een actieve Boermarke die veel tot stand brengt in en rond Zeijen. Gerko Brink, voorzitter van de Boermarke Zeijen, zal vertellen over hun activiteiten in het dorp en in het buitengebied, de Zeijer projecten t.b.v. flora en fauna, de markestenen, veldnamen,
 • de landbouwvisie Zeijen en de samenwerking met de Zeijerwiek, Discussie
 • Pauze- onderlinge kontakten- bezichtiging stands
 • Boermarken en Collectief: "Kunnen oude en nieuwe samenwerkingsvormen elkaar versterken?" Inleiding door Walter Kooy, projectdirecteur Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN). Discussie
 • Oprichting Drents Collectief door bestuurders Arend Steenbergen en Bert Wiekema
 • Boermarke-lied door Harm en Roelof
 • Borrel- onderlinge contacten- bezichtiging stands
 • "Boermarke menu"- waarbij streekprodukten zeker zullen smaken-
 • Excursie/wandeling in groepen met Zeijer begeleiding vanaf "Hingstman"
 • Terug bij cafe Hingstman - drankje
 • Afsluiting

Roulatie Boermarkendag

De Vereniging Drentse Boermarken heeft besloten eens in de drie jaar een Boermarkendag te organiseren roulerend over de vijf kringen Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek.