Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Omzwervinqen van een Boerhoorn

De Boerhoorn is een instrument dat vroeger bij de Boermarke dienst deed als communicatiemiddel. Was er brand, moest er sneeuw geschept worden, moest er geoogst worden of was er een andere belangrijke gebeurtenis, dan werd de boerhoorn geblazen om de mensen bij elkaar te krijgen.

Door de veranderende communicatiemiddelen werd de boerhoorn steeds minder gebruikt. Alleen nog bij traditionele gebeurtenissen wordt vandaag de dag de boerhoorn bij diverse Boermarken nog gebruikt.

Dat verminderde gebruik van de boerhoorn had tot gevolg, dat dit instrument van de Boermarke soms bleef “hangen” bij een familie die ooit bestuurlijk bij de Boermarke was betrokken maar enkele geslachten later, niet meer.

Soms komt het voor dat de betreffende familie “vergeten” is dat het instrument nog steeds eigendom van de Boermarke is en dat men denkt nu zelf eigenaar te zijn.

In juridische zin wordt het begrip eigenaar van het instrument en houder van het instrument, door elkaar gehaald.

Zo was dat ook het geval met de boerhoorns van de Boermarke Odoorn -Klijndijk en die van de Boermarke Weerdinge.

Door bemiddeling van VDB secretaris Jan van der Struik, kwam de boerhoorn van de Boermarke Odoorn-Klijndijk op 23 September 2010 weer bij de rechtmatige eigenaar, de Boermarke Odoorn- Klijndijk, terecht en de boerhoorn van de Boermarke Weerdinge op 20 juli 2014.

De terugkeer van de boerhoorns werd op gepaste wijze gevierd.