Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Grote belangstelling op Alg. Vergadering VDB

IMG_7507

De Algemene Vergadering van de Vereniging Drentse Boermarken, die traditie getrouw op de laatste donderdag van november in Rolde wordt gehouden, dit jaar voor de 22e keer op 29 november 2012, trok evenals voorgaande bijeenkomsten een grote belangstelling.

 

De vergadering werd met de Boerhoorn ”open geblazen”  door twee Volmachten t.w. Harm van Rhee uit Gasteren en Jan-Albert Dekker uit Eext.

 

IMG_7508

Veel Volmachten alsmede vertegenwoordigers van Wildbeheereenheden en andere genodigden waren vanuit Drenthe naar Rolde gekomen. Naast 

de huishoudelijke agendapunten was er veel belangstelling en aandacht voor de beide sprekers:

  • Gerben Heslinga, secretaris van Skalsumernatuurbeheer (Fr.) sprak over “Weidevogels, bescherming en predatie”,
  • Hessel Agema, veehouder te Kollumerpomp ( Fr.) hield een inleiding over “Koe en natuur en de biodiversiteit”.

In hun verhalen besteedden zij aandacht aan het feit hoe op een modern veehouderijbedrijf toch plaats is voor weidevogels en een grote biodiversiteit. Goede aandacht aan grassoorten, bescherming voor de weidevogels en voldoende water zijn erg belangrijk. Sommige weidevogelsoorten gaan in aantal achteruit terwijl andere soorten juist in aantal vooruit gaan. Gewas van percelen met een uitgestelde maaidatum kunnen heel goed worden aangewend in het rantsoen van de (melk)koeien. Bovendien besteedden sprekers aandacht aan de meerwaarde van kruiden in het rantsoen ten behoeve van de gezondheid van de dieren en de weidevogels. Van groot belang vonden sprekers de goede samenwerking met de Universiteit in Wageningen.

 

Vanuit de Boermarken kwam de oproep aan het bestuur van de Vereniging Drentse Boermarken om in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de komende jaren goede aandacht aan deze materie te besteden en vooral de praktijk dichter bij de ambtenarij te brengen.