Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
 • Samenwerking
Kringvergaderingen 2013

Bestuur VDB gaat weer de provincie in

Het bestuur van de Vereniging Drentse Boermarken (VDB) vindt het heel belangrijk nauw contact te houden met de 87 leden Boermarken. Eens in de twee jaar worden er daarom in de vijf kringen bijeenkomsten georganiseerd waar met de volmachten in kleine kring kan worden gesproken over diverse onderwerpen die voor de Boermarken belangrijk zijn.

 

Boermarken kunnen punten ter bespreking indienen bij hun kringbestuurslid of bij het secretariaat van de VDB.

 

Zo zal er door bestuursleden van de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe o.a. gesproken worden over biomassa, composteren op het eigen agrarische bedrijf. Nieuwe mogelijkheden door wijziging van wet- en regelgeving 2013. Hier liggen mogelijkheden voor Boermarken.

Ook zal aandacht worden besteed aan agrarisch natuurbeheer in combinatie met het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( GLB) en de wijze waarop dorp en streek hierbij betrokken kan worden.

 

De kringbijeenkomsten worden als volgt gehouden- aanvang 20.00 uur:

 • Oostermoer - do. 17 januari zaal Jimms Gieten
 • Middenveld - do. 7 februari Dorpshuis Zwiggelte
 • Noordenveld - do. 14 februari Hingstman Zeijen
 • Zuidenveld - do. 21 februari de Zwerfkei Gees
 • Westhoek - do. 28 februari de Brink Dwingeloo

 Voorzitter van de kringvergadering is het betreffende kringbestuurslid