Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Project Behoud Cultuurhistorie Drentse Boermarken

In de komende twee jaar zal de secretaris van de Vereniging Drentse Boermarken, Jan van der Struik, alle leden Boermarken bezoeken om belangrijke historische gegevens van de Boermarken vast te leggen. Door middel van gesprekken, foto’s, geluidsopnamen, hoopt de VDB veel kennis, die er nu nog is bij veel Volmachten van de Boermarken, vast te leggen. Ook zullen gegevens ter kennis kunnen worden gebracht van schoolklassen, bewoners van en bezoekers aan Drenthe. Het Drents Archief zal in haar nieuwe studio in Assen aandacht aan deze onderwerpen gaan besteden. Dit project wordt ondersteund door de Provincie Drenthe en het Drents Archief.

 

Tevens zal de secretaris in de contacten aandacht vragen van de Boermarken voor de archieven. Van belang is dat archieven op goede wijze worden bewaard. Het Drents Archief heeft daar goede mogelijkheden voor. Ook kunnen er digitaal zaken worden vastgelegd.