Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Nieuw project van VDB van start

"Behoud Cultuurhistorie Drentse Boermarken"

De Vereniging Drentse Boermarken wil de rijke geschiedenis van de Drentse Boermarken vastleggen in nauwe samenwerking met het Drents Archief.

De bedoeling is om in een oral history project door middel van gesprekken/interviews met de volmachten van de Boermarken de sociale- en economische betekenis van de Boermarken in het verleden en heden vast te leggen. Er leeft nu nog een aantal mensen dat hiervan veel weet. Gezien de leeftijd van deze personen moet er echter van worden uitgegaan dat deze kennis over 5 tot 10 jaar verloren zal zijn.

Tevens zal stil worden gestaan bij bijzondere historische plaatsen in het dorp en het buitengebied. Ook aan de markegrenzen en marke stenen zal aandacht worden besteed. Bekeken zal worden waar het mogelijk is marke stenen te plaatsen als markering van eeuwenoude grenzen of bestaande stenen beter zichtbaar te maken.

Al deze wetenswaardigheden zullen worden vastgelegd en in" Annodrenthe.nu" het platform van het Drents Archief waarin o.a. voor educatieve doeleinden informatie aan plekken kan worden gekoppeld. Deze kan vervolgens interactief worden getoond op smartphones of worden gepresenteerd voor groepen in de nieuwe Studio van het Drents Archief. Doelgroepen zijn o.a. scholen, Drenten en toeristen.

Op deze wijze kan de rijke geschiedenis van Drenthe voor kinderen en volwassenen nog meer dimensie krijgen.

Om het nieuwe Project "Behoud Cultuurhistorie Drentse Boermarken " financieel mogelijk te maken doet de VDB een beroep op een aantal potentiĆ«le sponsoren. De volgende brief gaat naar een aantal organisaties en instellingen: Brief aan subsisdiegevers VDB (PDF)