Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Reactie VDB n.a.v. discussie over jacht binnen Tweede Kamer

De Vereniging Drentse Boermarken heeft naar aanleiding van de discussie met betrekking tot de jacht en de Boermarken in Drenthe, die plaatsvond in de Vaste Kamercommissie EL&I in de Tweede Kamer op 22 december, een reactie verzonden naar Henk Bleker, Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en alle leden van de Vaste Kamercommissie EL&I. Ook het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft deze reactie ontvangen. 

Diverse personen binnen de Kamercommissie bleken niet goed op de hoogte van het fenomeen Boermarken in Drenthe en de wijze waarop in Drenthe door de Boermarken met de jacht wordt omgegaan. In Drenthe wordt gedurende eeuwen bijna alle jachtverhuur gedaan door de Boermarken. Dit geschiedt tegen lage prijzen en voor het overgrote deel aan plaatselijke/regionale jagers. 

Mede door een artikel in het Dagblad van het Noorden van 2 december 2011 werden er onjuiste beelden van Drenthe, de Boermarken en het Drentse beleid t.o.v. de jacht geschetst. In de verzonden reactie probeert de Vereniging Drentse Boermarken dit beeld weer te herstellen door nog eens precies uit te leggen wat de Vereniging Drentse Boermarken doet voor Drenthe en wat zij in de toekomst van plan is te gaan doen voor Drenthe.

 

Een volledige versie van deze reactie leest u hier (pdf)

 

Inmiddels heeft dhr. Bleker gereageerd op ons schrijven. De reactie van de staatsecretaris kunt u hier lezen (pdf)