Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Vereniging van Drentse Boermarken werkt samen met ANV Drenthe

Sinds 1 januari 2012 is ANV Drenthe een feit, één Agrarische Natuurvereniging voor heel Drenthe. ANV Drenthe is opgericht om binnen de gehele provincie Drenthe agrarisch natuurbeheer breed te kunnen neerzetten. Met de opzet van één ANV voor de gehele provincie kent de provincie geen witte vlekken meer op het gebied van agrarische natuurverenigingen. 

Vanuit de Vereniging Drentse Boermarken gaan wij intensief samenwerken met ANV Drenthe op het gebied van landschapsherstel en inrichting. Onder andere het onderhoud van houtwallen en singels kan nu professioneler worden aangepakt met de kennis die hierover aanwezig is binnen ANV Drenthe. 

De samenwerking biedt vele voordelen voor beide partijen. ANV Drenthe profiteert van de zeer hechte lokale betrokkenheid van Boermarken bij dorp en streek en deelnemers om een zo groot mogelijk aantal mensen te kunnen bereiken. De Vereniging Drentse Boermarken en haar deelnemers profiteren van de binnen ANV Drenthe aanwezige kennis op het gebied van bijvoorbeeld het nieuwe GLB beleid, agrarisch natuurbeheer en de vele interessante projecten waar ANV Drenthe zich actief voor inzet.

 

Voor meer informatie kijk op de website van ANV Drenthe. www.anvdrenthe.nl