Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Geslaagde Jaarvergadering Vereniging Drentse Boermarken
IMG_6234

IMG_6235

Voorzitter Albert Lanting kon een volle zaal met volmachten van de Boermarken, WBE’s en andere genodigden welkom heten. Hij wees in zijn welkomstwoord op het belang dat Boermarken nauw gaan samenwerken met andere organisaties die het platteland zo belangrijk vinden. Vooral door samenwerking zal men de overheid nog beter kunnen overtuigen van het grote belang.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6237

De heer Ron Wijkman, voorzitter van de KNJV Drenthe, adviseur van de VDB,stelt dat de KNJV toe wil naar een Europees jachtbeleid waar aandacht is voor een goed beheer en oog is voor ongewenste elementen in het veld.

IMG_6239

v.l.n.r. achter de tafel: bestuurslid Gerrit Lammertink, voorzitter Albert Lanting en secretaris Jan van der Struik

IMG_6242

Provinciaal Historicus Michiel Gerding pleit voor opname van het fenomeen Boermarken op de immateriële werelderfgoed lijst.Boermarken ondersteunen dit initiatief

IMG_6243 IMG_6244

De heer Jan Bos en mevrouw Karlijn Donders van het Drents Archief willen samen met de Boermarken, de archieven van de Boermarken actualiseren en d.m.v. Drents Archief 3.0 op digitale wijze de betekenis van de Boermarken voor een breder publiek toegankelijk maken.

IMG_6256

De heren Bert Wiekema en Erik Emmens van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drenthe wijzen op het belang dat Boermarken vroegtijdig inspelen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014. Er komen meer mogelijkheden voor boeren om zich met het landschap bezig te houden.