Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Kennis van het Landschap

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op onderzoek, opleiding en kennisoverdracht over het Nederlandse landschap. De opbouw en geschiedenis van de cultuurlandschappen van Noord-Nederland krijgen daarbij speciale aandacht. Het centrum verzorgt een wetenschappelijke master en research masteropleiding Landschapsgeschiedenis, voert onderzoeksopdrachten uit voor maatschappelijke organisaties en organiseert landschapscursussen voor maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

 

Voor meer informatie kijk op:
www.rug.nl/let/kenniscentrumlandschap