Contact

Vereniging Drentse Boermarken
Drentse Statenlaan 3
9451 GN Rolde 
tel.  0592 241953

info@boermarken.nl

Banknummer:
NL29 RABO 0356 0182 45

meer informatie..

Samenwerking

  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
  • Samenwerking
Boerhoorngeschal bij aanbieding Beleidsvisie Drentse Boermarken

aanbieding_beleidsvisie_4

Op 8 april 2011 werd in Rolde, door voorzitter Albert Lanting van de VDB, in aanwezigheid van Boermarken en tal van andere genodigden, de Beleidsvisie “Toekomst Drentse Boermarken….een nieuwe weg” aangeboden aan de Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar. 

Speerpunten in deze Beleidsvisie zijn, verbetering van de plattelandsontwikkeling, het herkenbaar maken van cultuurhistorische elementen en het vastleggen van belangrijke historische elementen van de Boermarken. Deze speerpunten zijn uitgebreid vastgelegd in een vijf-jaren programma.Lanting zei het van belang te vinden dat nauw wordt samengewerkt met diverse organisaties in Drenthe om de doelstellingen in de Beleidsvisie te realiseren. Hij vroeg daarbij ook de steun van de Provincie Drenthe.

De aanbieding ging gepaard met het blazen van een aantal Boerhoorns. Een instrument dat vroeger en ook nu nog wordt gebruikt bij belangrijke gebeurtenissen. 

Commissaris Tichelaar

: Commissaris Jacques Tichelaar heeft zojuist de Beleidsvisie van de Vereniging Drentse Boermarken in ontvangst genomen. De heer Tichelaar heeft zich enthousiast bereid verklaard om de Beleidsvisie in ontvangst te nemen.
Hij prees de Boermarken voor hun initiatief en hun activiteiten. Hij zei het fenomeen Boermarken zo bijzonder te vinden dat ze eigenlijk op de wereld erfgoedlijst zouden moeten.Hij noemde de samenwerking van de Boermarken met hun omgeving een belangrijke zaak.

 

Prof. Theo Spek: “Koester Boermarken”

Prof. Dr. Ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, sprak over de betekenis van Boermarken in Drenthe. In zijn betoog wees hij nog eens op de grote betekenis van de Boermarken in Drenthe. Zijn advies aan de beleidsinstanties in Drenthe “ Kijk uit dat je netwerken als Boermarken en de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen behoudt en niet kapot laat gaan.”

Netty Wakker van LTO Noord dagvoorzitter

De leiding van de bijeenkomst op 8 april lag in handen van mevr. Netty Wakker, hoofd communicatie, marketing en verenigingszaken van LTO Noord. Door de aanwezigheid van Netty Wakker werd de band tussen de landbouworganisatie en de VDB benadrukt. In 1979 was het Drents Landbouwgenootschap (DLG) initiatiefnemer om de Boermarken in Drenthe bijeen te roepen. In 1991 besloten de Boermarken de Vereniging Drentse Boermarken op te richten. Netty Wakker ontving als dank voor haar uitstekende leiding een attentie en een bos bloemen van voorzitter Lanting.

Klik op onderstaande foto om een impressie te krijgen van de middag.

 

 

 

 

 

 

 

RTV Drenthe

RTV Drenthe was aanwezig tijdens de aanbieding van de beleidsvisie. U kunt de verslaggeving bekijken op de website van RTV Drenthe.